יעוץ להקמת מערכות סולריות

אנו מלווים תהליכי הקמת מערכות סולאריות כחברה מייעצת בכל שלבי התהליך:
1. מבצעים בדיקות כדאיות והחזר על ההשקעה 2. מעריכים גודל מערכת אופטימלי לכל גג 3. מציגים נתוני ניתוח כלכלי ואופטימיזציה 4. מלווים בתהליך בחירת ספק. 5.מלווים ומבצעים בקרה על תהליך הרישוי והקמת המערכת.

תהליך הקמת גג סולרי בהיקפים של 1000 מ' ומעלה

ב 25.12.2012 פרסמה "הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל" את החלטה מספר 10 מישיבה 983 הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת – בשיטת "מונה נטו". ההחלטה להסדר מונה נטו נובעת מהרצון להקים מתקני אנרגיה מתחדשת למשק שתועלתן המשקית גבוהה מעלותן. רשות החשמל רצתה להוציא החלטה תוך מזעור עלויות וצמצום אילוצים רגולטורים.

 

ההסדרה מתבססת על עיקרון הקרדיט שהיא יתרת הזכות המצטברת בש"ח שתעמוד לזכות הצרכן לטובת קיזוז מחשבון הצריכה שלו, ומחושבת ביחס לכמות האנרגיה שהוזרמה לרשת בהתאם למשב"ים.

תקופת הזמן לפרויקט תלויה בגודל המערכת. למערכת במתח נמוך 180 יום ואילו למתח גבוה פרק הזמן הינו שנה.

שלבים:

מעגן פרוייקטים_אנרגיה סולארית.png
 • גודל חיבורי החשמל

 • מצב תשתיות החשמל

 • מצב וסוג הגג המיועד

 • שטח גג אפקטיבי לטובת הקמת המערכת

 • פוטנציאל גודל המערכת

 • ניתוח הנתונים שהתקבלו בסקר ההתכנות וקביעת פוטנציאל הפרויקט

 • הכנת תכנית עסקית תוך השוואת חלופות מסחריות ומבנים עסקיים אפשריים

 • ניתוח והצגה של החלופות העסקיות למימוש הפרויקט

טיפול מול כל הגורמים הרלוונטיים לקבלת כל האישורים הנדרשים לטובת קיום הפרויקט.

 • הכנת הזמנה להצעת הצעות ושליחתה לספקי הקמה, שבמסגרתה מוגדרים התנאים המסחריים והטכניים להגשת ההצעות.

 • איסוף וניתוח מדוקדק של ההצעות הן מבחינה פיננסית והן מבחינה טכנית

 • זימון ספקי ההקמה הרלוונטיים עבור ''יום ספקים'' שבו הספקים מציגים את עצמם

 • בחירת ספק זוכה

 • ליווי בשלב המשא ומתן בין הצדדים לגביי התנאים המקצועיים, המסחריים והרגולטורים

 • ליווי בהכנת הסכם ההתקשרות בין הצדדים

 • בחינת התכנון המפורט והמפרטים הטכניים הסופיים, לרבות עמידתם והתאמתם לדרישות הפרויקט

 • ליווי שלב הקמת המתקן תוך הקפדה על עמידה בהתחייבות הקבלן בהתאם להסכם בין הצדדים

 • בדיקת Off grid ו On grid

בדיקת ביצועי המערכת בהתבסס על דוחות הניטור​

שלב 1 - סקר התכנות מקצועי בשטח ע''י מומחה טכני סולארי הכולל:

שלב 2 - תכנית עסקית:

שלב 3 - רישוי:

שלב 4 - בחירת קבלן / שותף:

שלב 5 - הסכמים:

שלב 6 - התקנת המערכת:

שלב 7 - בדיקות:

השוואת הצעות יכולה לייצר ערך של מליוני שקלים לאורך חיי המערכת

יעדי הממשלה מכוונים ל30% ייצור סולארי מסך האנרגיה בישראל עד שנת 2030

הקמת מערכת סולארית שמפיקה 100 קוט"ש בדרך כלל נמשכת שנה

מערכות בגודל 5000 מ"ר מחזירות את ההשקעה תוך 4 שנים