הרצאות מיום העיון השנתי של מעגן פרויקטים "אנרגיה בקיבוצים" 14.6.2022

10 צפיות