חן מלמד - מנכ"ל משק אנרגיה, כנס אנרגיה בקיבוצים, יוני 2021 - מעגן פרויקטים16 צפיות