top of page

שימוע: הצעה לתיקונים באסדרת מונה נטו

עודכן: 21 באוק׳ 2021

השימוע מציע לאפשר לצרכנים בעלי מתקנים סולאריים באסדרת "מונה נטו" לעבור לאסדרת גגות קטנים ובינוניים שנמצאת בתוקף באותו הזמן.

בנוסף עוסק השימוע בהסדרת תחום המחאות הזכות בכלל האסדרות למתקנים הפוטו וולטאיים הקטנים והאפשרויות העומדות בפני צרכן לקבלת התקבולים עבור המתקנים שברשותו.


Files_Shimuah_malle_shim_hasdara_tzarchanit
.pdf
הורידו את PDF • 396KB
התייחסות מעגן פרויקטים לשימוע מונה נטו 06.10
.2021
הורידו את 2021 • 339KB

Comentarios


bottom of page