שימוע: הצעה לתיקונים באסדרת מונה נטו

עודכן: 21 באוק׳ 2021

השימוע מציע לאפשר לצרכנים בעלי מתקנים סולאריים באסדרת "מונה נטו" לעבור לאסדרת גגות קטנים ובינוניים שנמצאת בתוקף באותו הזמן.

בנוסף עוסק השימוע בהסדרת תחום המחאות הזכות בכלל האסדרות למתקנים הפוטו וולטאיים הקטנים והאפשרויות העומדות בפני צרכן לקבלת התקבולים עבור המתקנים שברשותו.

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shim_asdara_tzarchanit


Files_Shimuah_malle_shim_hasdara_tzarchanit
.pdf
Download PDF • 396KB
התייחסות מעגן פרויקטים לשימוע מונה נטו 06.10
.2021
Download 2021 • 339KB

31 צפיות