top of page

תיקון לעדכון תעריפי החשמל 2022

בהמשך לכניסתם לתוקף של צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין וצו הבלו על דלק, מפרסמת רשות החשמל החלטה בדבר עדכון תעריפי החשמל לשנת 2022, לפיה התעריף הכולל לצרכן ביתי מייצג ירד בכ-2.2% ועלות האנרגיה לצרכן ביתי (ללא העלויות הקבועות) תרד בכ-2.4%. התעריף יכנס לתוקף ביום 1 במאי 2022.

מצורף קטלוג צרכנים מעודכן וכן ההחלטה המלאה ונספח לוחות התעריפים.


הגדרות ותעריפי קטלוג צרכנים מאי 2022
.pdf
הורידו את PDF • 363KB


תיקון לעדכון תעריף החשמל 2022
.pdf
הורידו את PDF • 247KB
לוחות תעריפים מעודכנים 2022
.pdf
הורידו את PDF • 274KBפוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page