12.9.18 – מכתבו של יור הרשות למר אורי אילן בנוגע לחוות סולאריות קרקעיות וחוות רוח במחוז הצפון

0 צפיות