15.11.18 – מושב שני חלק ב': יזמות אנרגיה בקיבוצים


צפייה 1