16.12.19 – הצעת החלטה – עדכון אמות מידה 35כ1 – 35כ6

0 צפיות