16.12.19 – שימוע עדכון גודל מתקן ומועד פקיעת תעריף להסדרת תעריפיות 15.12

0 צפיות