17.5.18 – הצעת החלטה לשימוע – עדכון תחולת הסדרים תעריפיים תומכי מימון למתקנים בטכנולוגית

0 צפיות