19.7.20 – החלטת רשות החשמל מיום 13.7.2020

0 צפיות