19.7.20 – שימוע מישיבה 583 מיום 29.6.2020 – חיבור חדש לרשת החשמל בחטיבת קרקע

3 צפיות