22.11.19 – עקרונות לפיילוט לפתיחת מקטע ההספקה במשק החשמל לתחרות

0 צפיות