top of page

22.11.19 – שימוע עדכון תעריף החשמל

רשות החשמל מפרסמת היום שימוע פומבי להפחתת תעריף החשמל. בעקבות העדכון השנתי, התעריף לצרכן הביתי יירד בממוצע בכ-%4 והתעריף המשקי יופחת בממוצע בכ-%7.4 .סך הירידה בעלויות מסתכמת במעל מיליארד ₪. התעריף ייכנס לתוקף במהלך ינואר 2020 ,לאחר שימוע פומבי.

2 צפיות

コメント


bottom of page