24.12.2018 – החלטה – הארכת זמן מתקנים סולאריים בהסדרה תעריפית ורוח

0 צפיות