25.7.18 – הזמנה להציע הצעות בהליך מספר 1 לקביעת תעריף/ים למכירת חשמל ממתקן/ני ייצור בטכנולוגיה

0 צפיות