25.9.19 – הסדרת פעילות מתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל

החלטה: הסדרת פעילות מתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל ופרסום הליך תחרותי לקביעת והקצאת תעריף הספק למתקנים המחוברים לרשת החלוקה המייצרים חשמל באמצעות גז טבעי החלטה מס' 8 (56308) – עדכון החלטה מס' 2 (1306) מישיבה 551 והחלטה מס' 10 (1374) מישיבה 559

נספחים להחלטה:

נספח א'

נספח ב'

נספח ג'

נספח ד'

נספח ה'

נספח ה1

נספח ו'

צפייה 1