top of page

28.3.18 – מכסות חדשות בתחום הסולארי

בהמשך לשימוע שהוציאה רשות החשמל בדצמבר 2017,

פרסמה רשות החשמל הודעה לעיתונות>> –  לגבי החלטת מליאת הרשות בנוגע לעיקרי ההסדרות החדשות בתחום המערכות הסולאריות.

בתקופת השימוע ריכזה מעגן פרויקטים בקשות מקיבוצים רבים שפנו אלינו והגיבה לרשות החשמל בדגש על העיקרים הבאים :

  1. גודל המערכות הקטנות – הצענו לרשות להגדיל  מ 50 ל 100 KW

  2. תעריפים – העלאת התעריפים למערכות הקטנות בסביבות 10 אג' לקוט"ש

  3. עודפי חשמל – פליטות המחלק בהסדרת מונה נטו

לשמחתנו כבר מההודעה לפחות בנוגע לשני הנושאים הראשונים אנו עדים לכך שהמאמץ נשא פרי ומדובר בשינויים דרמטיים המחזירים את תחום הסולארי להיות השקעה משתלמת מאוד !!!

ההחלטות שאושרו במליאת הרשות:

  1. הסדרה תעריפית לגגות קטנים – בהספק של עד 100 קו"ט. – גגות עד 15 קילווט:  48 אג' לקוט"ש – גגות מעל 15 קילווט: 45 אג' לקוט"ש.

  2. מכרזים על גגות – עקרונות מכרז לגגות בהספק גדול מ- 100 קו"ט.

  3. מונה נטו – תיקונים והתאמות להסדרת מונה נטו.

  4. יצור עצמי – הסדרה למתקנים הקמים שלא במסגרת הסדרות אחרות שפרסמה הרשות.

ככלל, כל הסעיפים בהחלטות הרשות יכנסו לתוקפם עם אישור המליאה ולאחר פרסומם ברשומות.

אנו מעריכים שתוך שלושה חודשים יכנסו ההסדרות לתוקף וממליצים כבר עכשיו להתחיל לתכנון את הפרויקטים הבאים.

קיבוצים המעוניינים להיערך לפרויקטים בהתאם להסדרות הסולאריות החדשות – נשמח לעזור לכם בתכנון המערכות בצורה המיטבית.

צפייה 1

Comments


bottom of page