top of page

28.3.18 – פטור מהיתר – למערכות PV עד 700 KW

השבוע עודכן ברשומות תקנות הפטור מהיתר בנייה למערכות סולאריות בהספק של עד 700 קילו (ראו מצ"ב).

מתוך עדכון הרשומות פטור להיתרים>>:

משמעות הדבר הקלה משמעותית על תהליך הקמת המערכות מעל 50 KW

הערה – נא לשים לב שבהתאם לנוסח התקנות יש למסור הודעת לרשות הרישוי (הועדה המקומית) 45 ימים לפני ביצוע התקנת המערכת העולה בהספקה על 50 קילו.

3 צפיות

Comments


bottom of page