top of page

29.1.20 – צעדים שנקטה רשות החשמל כדי לתמרץ הקמה של מתקניים פוטו וולטאיים

רשות החשמל פועלת במגוון כלים על מנת לקדם עמידה ביעדי הייצור באנרגיות מתחדשות עד סוף שנת 2020, בהתאם להחלטת הממשלה בנושא. בפרט, נקטה לאחרונה הרשות בשורת צעדים שמטרתם לתמרץ ולהאיץ הקמה של מתקני ייצור פוטו וולטאיים לצורך העמידה ביעד.

2 צפיות

Kommentare


bottom of page