29.5.18 – הצעת החלטה – רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל

0 צפיות