3.6.18 – שימוע – הליך חיבור וקבלת תעריף למתקני ייצור ברשת החלוקה ועדכון לוחות תעריף 1-4.

0 צפיות