31.12.18 – עדכון תעריפי החשמל 2019 – הודעת רשות החשמל

0 צפיות