4.2.20 – קול קורא של רשות החשמל להתייחסות הציבור בנושא יעדי ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת לשנת 203

0 צפיות