4.2.20 – שימוע, הוספת אמת מידה ממשק בין מחלקים

0 צפיות