5.1.19 – תעריפי חשמל חדשים לשנת 2020 – טבלת השוואה

2 צפיות