top of page

7.5.18 – הסדרות חדשות לשילוב אנרגיות מתחדשות

הסדרות חדשות לשילוב אנרגיות מתחדשות

דברי הסבר להסדרות


הסדרה לגגות קטנים

הסדרה תעריפית לגגות קטנים – בהספק של עד 100 קו"ט. – גגות עד 15 קילווט:  48 אג' לקוט"ש – גגות מעל 15 קילווט: 45 אג' לקוט"ש.

מונה נטו

תיקונים והתאמות להסדרת מונה נטו.

ברירת מחדל (יצור עצמי)

הסדרה למתקנים הקמים שלא במסגרת הסדרות אחרות שפרסמה הרשות

הליך תחרותי

צפייה 1

Comments


bottom of page