top of page

7.8.19 – דוח מצב משק החשמל לשנת 2018 – רשות החשמל ממשיכה לעודד אנרגיות מתחדשות ובראשן אנ

בימים אלו הוציאה רשות החשמל דוח סיכום למצב משק החשמל. בדוח ניתן לראות את מגמת הרשות לעודד מעבר לאנרגיות מתחדשות בדגש על אנרגיות סולאריות וכן הרצון לעודד באופן כללי יצור חשמל פרטי.

בדוח סוקרת הרשות בין השאר את המגמות בצריכת חשמל במשק, את המגמה של הגדלת הייצור בתחנות ייצור פרטיות על חשבון היצור בחברת החשמל, את פילוח הדלקים המשמשים בייצור החשמל ואת נתח האנרגיות המתחדשות מתוכם וכן החלטות ושימועים שהתקבלו לאורך השנה שאת הרלוונטיים ביותר מביניהם פרסמנו גם כאן בזמן אמת.

4 צפיות

Comments


bottom of page