top of page

8.8.19 – הצעת החלטה לשימוע לעניין עדכון תעריף לביצוע בדיקת קבלה למתקן צריכה במתח נמוך

בתוקף סמכותה על פי חוק משק החשמל התשנ"ו – 1996 מפרסמת בזאת להתייחסות ציבורית (שימוע) בנושא עדכון תעריף לביצוע בדיקת קבלה למתקן צריכה במתח נמוך.

תאריך אחרון לתגובה:27.08.2019

צפייה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page