9.12.18 – אמות מידה 35 כ1-6 – הסדרת פעילות מתקני ייצור בשטחי חלוקה

0 צפיות