9.12.18 – החלטת רשות – יצור אנרגיה בגז טבעי

0 צפיות