9.12.18 – שימוע – הארכת משך זמן הקמת מתקני ייצור חשמל

0 צפיות