A7303055.jpg

14.6.2022

יום עיון אנרגיה בקיבוצים

סדר יום

 מנחה הכנס - ינאי חכים

הפסקת קפה

11:00-11:15

מושב שני: היערכות ליצרנים וחדשות

התכנסות + קפה

08:00-09:00

מושב ראשון: רגולציה ומשק החשמל הקיבוצי

חברת החשמל - הממשק עם מחלקים
בקיבוצים

אילן סולימאן 1 על 1 עם עו"ד גרשון ברקוביץ סגן היועמ"ש לפעילות במשק החשמל, חח"י

?האם אתם מוכנים למחר
ערן טל, מייסד ומנכ"ל וולטה סולאר

המחלק ההיסטורי בעידן האגירה והמיקרו גריד
כרמל יוגב, יו"ר משקי רם

פאנל יזמות אנרגיה בשטחי חלוקה

היבטים משפטיים בעסקאות אנרגיה
עו"ד פלג רחמן

אסטרטגיית פיתוח ענף אנרגיה בקיבוץ
דב מילר, יו"ר מעלה גלבוע 


 

11:15 - 11:40


11:40-11:5511:55-12:10

דברי פתיחה
אחינועם אלוני,
מנכ"לית מעגן פרויקטים
דגן לוין, מנכ"ל אגף משק וכלכלה

משק החשמל לאן
יואב קצבוי, מ"מ יו"ר רשות החשמל

מחלק חשמל היסטורי - כיוונים עתידיים
משה שטרית, ראש אגף הרישוי ברשות החשמל

הרצאות טד
אספקת חשמל ירוק
יוני חנציס, ראש מחלקת הפיתוח העסקי של דוראל

מציאות של עולם משתנה
עופר ינאי, יו"ר ובעלים נופש אנרגיה

ישראל - מרכז אגירת אנרגיה אזורי: היקפים ומשמעויות
חוני קבלו, מנהל פיתוח עסקי ישראל אנלייט אנרגיה מתחדשת

משק האנרגיה עולם המחר
 OPC אסף ברגרפרוינד, סמנכ"ל מסחרי 

09:00-09:1509:15-09:35


09:35-09:5510:15-11:00

 ניתן לבטל כרטיסים עד 48 שעות לפני תחילת הכנס*


12:10-12:50


12:50-13:1013:10-13:30

סיום הכנס + ארוחת צהריים

לוגואים_edited.jpg