אביטל אופק דוראל – אגרו וולטאי בראי יעדי הממשלה ל-2030 - מעגן פרויקטים - בכנס אנרגיה בקיבוצים7 צפיות