top of page

אנרגיה בקיבוצים- קורסים וכנסים

מעגן פרויקטים - אנרגיה בקיבוצים 2021
קורס מנהלי אנרגיה בקיבוצים

שוק האנרגיה לא מפסיק להשתנות: רגולציה, טכנולוגיה, סוגי עסקאות ועוד . הכנס השנתי שלנו כבר 7 שנים נותן את הדגשים החשובים למנהלי עסקים ומנהלי חברות חלוקה בקיבוצים שמגיעים כדי לפגוש את הרגולטורים והגורמים החשובים עבור משק החשמל הקיבוצי.

עבור מנהלי אנרגיה וחברות חלוקה בקיבוצים יצרנו קורס ייעודי ומעמיק יותר המקיף את הנושאים החשובים  לניהול ענף אנרגיה: שגרות היומיום, ממשקים, פרויקטים, טכנולוגיה, הסכמים וכמובן למידת עמיתים. 

 

בעולם של הזדמנויות ואיומים צריך להישאר עם האצבע על הדופק.

THERE IS A WAY TO DO IT BETTER
                 FIND IT

אלברט איינשטיין

bottom of page