אור יוגב אווגוינד–אגירת אנרגיה רב שימושית והזדמנויות במשק חשמל מתפתח

עודכן ב: 29 יול 2021

כנס אנרגיה בקיבוצים יוני 2021 - מעגן פרויקטים:


9 צפיות