אור יוגב אווגוינד–אגירת אנרגיה רב שימושית והזדמנויות במשק חשמל מתפתח

עודכן ב: יול 29

כנס אנרגיה בקיבוצים יוני 2021 - מעגן פרויקטים:


5 צפיות