אור יוגב אווגוינד–אגירת אנרגיה רב שימושית והזדמנויות במשק חשמל מתפתח

עודכן: 29 ביולי 2021

כנס אנרגיה בקיבוצים יוני 2021 - מעגן פרויקטים:


17 צפיות