דגן לוין – מנהל אגף הכלכלה, הקיבוצים ועולם האנרגיה, כנס אנרגיה בקיבוצים, מעגן פרויקטים יוני 20216 צפיות