top of page

מגזין אנרגיה 2021 ב The Marker

להשלים את המהפכה האנרגטית

אנו צפויים לקפיצה דרמטית בייצור החשמל הפרטי מסך הייצור במשק. אך על מנת שהתפתחות חיובית זו תצליח היא צריכה להיות מלווה בשני צעדים משלימים... המשך קריאה>>


לקריאת המגזין הדפדוף>>

45 צפיות
bottom of page