top of page

עדכון תעריפים פברואר 2023

רשות החשמל פרסמה עדכון לתעריפי החשמל שיכנס לתוקף ב1.2.2023

שר האוצר חתם על צו להפחתת הבלו עד לסוף 2023 מה שמביא לירידה בעלויות חברת החשמל וכפועל יוצא מביא לירידה בתעריפי החשמל - הן ברכיב הייצור והן בתשלומים המערכתיים.

בהחלטה מפורטים התעריפים המעודכנים. התעריפים שפורסמו בסוף דצמבר יהיו התעריפים הרלוונטיים לחודש ינואר והחל מחודש פברואר יש לחייב לפי התעריפים המעודכנים.


הגדרות ותעריפי קיטלוג צרכנים פברואר 2023
.pdf
הורידו את PDF • 391KB
החלטה מלאה- עדכון תעריפים פברואר 2023
.pdf
הורידו את PDF • 209KB
נספח תעריפים מעודכנים פברואר 2023
.pdf
הורידו את PDF • 255KB
תעריפים מעודכנים לתקופת מעבר פברואר 2023
.pdf
הורידו את PDF • 218KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Yorumlar


bottom of page