עסקאות אנרגיה בשטח המחלק, בקרקעות קיבוצים ובתעשיה הקיבוצית

צפייה 1