פאנל אגירת אנרגיה בשטחי חלוקה - כנס אנרגיה בקיבוצים יוני 2021 - מעגן פרויקטים11 צפיות