top of page

שימוע - עדכון תעריפי החשמל לשנת 2023

רשות החשמל פרסמה שימוע לקראת שינוי מבנה תעריף החשמל המפרט את התעריפים הצפויים בכל אחד מהמש"בים

התעריפים משקפים עליה של למעלה מ8% ביחס לתעריפים הנוכחיים ולמעלה מ20% מהתעריפים שפורסמו בשימוע של דצמבר 2021

על פי השימוע התעריפים ייכנסו לתוקף ב1.1.2023שימוע עדכון תעריף החשמל- מסמך השימוע המלא
.
הורידו את • 1.07MB
שימוע עדכון לתעריך החשמל 2023- נספח התעריפיםf
.
הורידו את • 540KBComentários


bottom of page