top of page

1.7.18 – סיכום דיון עם עם הרשות לחשמל שהתקיים ב 14.6.18

מועד הפגישה:

יום ה' 14/06 , שעה 10:00-12:30

מיקום : רשות החשמל

הגופים המשתתפים:

 1. בכירי רשות החשמל – סמנכ"ליות רגולציה וכלכלה, מנהלי אגף הרישוי, יועץ משפטי

 2. תנועה קיבוצית – אגף הכלכלה

 3. מעגן פרויקטים

 4. מי רם + רימון

 5. מבט / ברית פיקוח (משרד רוא"ח בבעלות הקיבוצים)

 6. יועצים מטעם מעגן ומי רם (יו"ר הרשות לשעבר, אמנון שפירא. וסגן יו"ר הרשות לשעבר ד"ר סולימן)

מהות הדיון:

לדיון הוקצו שעתיים וחצי שחולקו לשני מקטעים :

א. מחלקים פרטיים – חשיבה על השתלבותם במשק החשמל כסש"ח – חובות / זכויות (שעה וחצי)

ב. מעבר על שימועים (ראה מצ"ב)

 1. "עקרונות התחשבנות בין לבין מנהל המערכת בגין יצור וצריכת חשמל בשטח המחלק" – מעבר פרטני על השימוע ותגובת המחלקים / תנועה קיבוצית

 2. " הליך חיבור וקבלת תעריף למתקני ייצור ברשת החלוקה" – דיון עקרוני בנושא אישור בקשות צרכנים לשילוב מתקנים ברשת מחלק פרטי

נושאים עיקרים לדיון:

א. חשיבות המחלקים הפרטיים למשק ב.הסתכלות על המחלקים כחלק ממשק החשמל בישראל ג. אפליית המחלקים הפרטיים –הטלת חובות של ספק שירות חיוני לעומת אי מתן זכויות : הכרה בעלויות , אין בסיס תעריף , אין הכרה בהחזר השקעות לעומת חח"י שמקבלת מיליארדים ד. עלויות מערכתיות בשטח המחלק + ניהול רשת – חשיבות בהשארת העלויות האלו במחלק הפרטי ה. חוסר היעילות בהכנסת חח"י כגורם שרוכש אנרגיה בשטח המחלקים חשיבות מעמדו של המחלק בשוק שמעודד צמיחת יזמות (PV , גז, רוח ועוד…) ו. היבטים של קידום פעילות מחלקים – רישיונות וכניסה למתווה ז. היבטים מרכזיים בשימוע התחשבנות עם מחלקים ועיקרי שימוע חיבורים במקטע החלוקה

גוף הדיון:

דיון על מחלקים ברמה האסטרטגית – חשיבותם של מחלקים פרטיים (שעה וחצי)

נקודות שהועלו בדיון

 1. חשיבותה של הפריפריה והמגזר הקיבוצי לעמידה ביעדי הממשלה ולכן חשיבות התמיכה של הרגולציה

 2. השארת תשלומים בעבור שימושי הרשות גיבויי ואיזון בידי המחלק

 3. דוגמאות מהשטח בנוגע להשפעת אנרגיות בחדשות תזרימי המחלק

 4. המחלקים בהסתכלות כחלק מבנה השוק הארצי (אחריות אזורית)

 5. חוסר יכולת של המחלק לבצע השקעות בתשתיות חשמל במציאות של ייצור חשמל מבוזר

 6. הפליית מחלקים מבנה התעריף

 7. מחלקים היסטוריים כסש"ח – איתנות פיננסית – הכרה בעלויות, רכישה מיח"פ, עומס דרישות בתחומים שונים, איבודי צרכנות, ביצוע מחויבויות על פי חוק – פונקציות הגודל.

 8. עלויות מערכתיות – משמעויות והיבטי תשלום.

 9. התערבות בשטחי חלוקה – התנהלות כניסת חחי (מנהל המערכת) לשטחי מחלק בנושאי רישום מערכות וצבירת כרדיט

 10. קשר בין מנהל המערכת לצרכני המחלק – הדבר לא עומד בהלך רוח של רעיון הסש"ח

 11. רישויי – למה הרשות לא מקדמת רישיונות זמניים / קבע

 12. הצעת מנגנון התחשבנות בנוגע להוצאות מוכרות של המחלק

חלק שני בדיון – מעבר על שימועים (שעה וחצי)

מעבר על הסדרות

לחלק זה הוכנו שתי התגובות בנוגע לשימועים וישחו מראש לרשות במסמך מרוכז שישלח למשתתפים ולרשות מחר.

נקודות מרכזיות מבחינתנו:

א. הכרה בעלויות פרטנית להסדר ב. מעורבות חחי כבעל רישיון הולכה בתוך שטח מחלק פרטי ג. קרדיט בתחומי מחלק ד. תשלומי איזון ורשת – האם נשארים אצל המחלק או עוברים בעל רישיון ההולכה ה. זמני התארגנות מצד המחלקים להסדרות השונות ו. תעריף חיוב מנהל המערכת מחלקים פרטיים שנמצאים בעסקאות פרטיות

סיכום

לשמחתנו מצאנו פתיחות מצד הרשות להקשיב לכל הנושאים שהועלו בדיון רחב משתתפים זה. כמובן שאין הדבר מבטיח תוצאה מיטבית.

בסיסי תעריף

הרשות ציינה שבימים אלו הם עושים עבודה כלכלית וחושבת לשנות את בסיס התעריף כך שיש מצב שישחק הפער בין מתח גבוהה ונמוך, הוסבר לרשות שצעד כזה יכול להכניס את המחלקים הפרטיים לסיכון והרשות אישרה לקיים מספר פגישות של נציגי המגזר הקיבוצי עם סנמכ"ל הרשות (תניב רופא) והצוות המקצועי אשר אחראים על קביעת התעריפים.

הסדרות באנרגיות מתחדשות

הובא בפני הרשות מעמדו של המחלק כסש"ח בשטח בוא הוא בעל הרישיון והתערבות של בעל רישיון ההולכה בכל נושאי הצרכנות החל מרישום מתקני יצור ועד לניהול מנגנון קרדיט הינם בפגיעה במעמדו.

הכרה בעלויות

הוצגה בפני הרשות תמונה שבשטחי החלוקה של הקיבוצים מתבצעת פעילות נרחבת של צרכנים בתחומי האנרגיות המתחדשות אולם כיום אין הכרה להוצאות מחלקי החשמל המשקיעים ברשתות עקב פניות צרכנים.

נציגי הרשות הבינו את הנושא ואמרו שיחשבו על דרכי פתרון.

התחשבנות בין מחלק החשמל ובעל רישיון ההולכה

היה דיון ארוך ונרחב על נושא ספיגת עלויות הגיבוי והאיזון (עלויות מערכתיות), הוסבר לרשות שהמחלק הפרטי מחויב לעמידה באמות המידה בדיוק כמו חברת חשמל והוא זה שנדרש לדאוג לרשת לגיבויי וליציבותה ולכן אין כל היגיון שעלויות אלו יוצאו לבעל רישיון ההולכה בעיקר בהסדרת מונטה נטו בא המדינה אינה משקיעה בתעריפי עידוד, גם פה אמרה הרשות שהנושא ייבחן ואנו מחכה לראות את התוצאות בשימוע.

3 צפיות

Comentarios


bottom of page