11.11.19 – הודעת הרשות בדבר חיבור המתקנים המוקמים במסגרת זכייה בהליכים התחרותיים להקמת מתקנים

0 צפיות