12.9.18 – שימוע – תיקון לאמת מידה – מתקנים סולארים במתח עליון

0 צפיות