top of page

14.8.19 – הצעת החלטה של רשות החשמל בנוגע למכסות חיבור לגז עבור מתקני ייצור חשמל (גנרציה \ קוגנ

לאור ריבוי בקשות למכסות חיבור, החליטה הרשות להגדיל את המכסה מ300 מגה וואט ל 450 מגה וואט וכן להזמין את הנרשמים להליך תחרותי בשיטת מכרז הפוך.

באם החלטה זו תעבור, כל מבקש מכסה יידרש להגיש הצעה המבוססת על אחוז הנחה ממענק המדינה (תעריף הספק כפי שנקבע בלוח 4-6.5) https://pua.gov.il/decisions/documents/nisp_559_9_1373.pdf

לוח הזמנים להליך:

תאריך אחרון לתגובה לשימוע: 29.8.2019

מועד אחרון לבקשת הבהרות: 05.09.2019

מועד הגשת ההצעות: יום שלישי 19.09.2019, בין השעות 09.00-16.00

המועד הקובע המשוער: 30.09.2019

6 צפיות

Comments


bottom of page