18.12.19 – אמת המידה לתעריף למיתקנים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים

0 צפיות