18.12.19 – החלטה מישיבה 571, מיום 12.12.2019 הצעת החלטה לשימוע – הוראת מעבר לעניין מחיר

0 צפיות