19.5.20 – הארכת מועדי חיבור לרשת החלוקה – החלטה עקב משבר הקורונה

צפייה 1