19.9.19 – הליך תחרותי מס' 2 – לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במתקני ג

5 צפיות